Начало » За нас » Проведена пресконференция-2

Проведена пресконференция-2

Проведена пресконференция-2
Фирма „Накмаш – 97” Ботевград  успешно приключи реализацията на поредния си европейски проект  - BG16RFOP002-2.001-0959-C01”Повишаване на производствения капацитет и износа на „Накмаш 97”ООД”  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 2014-2020. В рамките на проекта бяха закупени две чисто нови машини с цифрово-програмно управление , които бяха представени по време на пресконференция на 7 Март 2017 във фирмата. Проектът е на обща стойност 3 102 600 лв, а безвъзмездната финансова помощ е 999 967.98лв. Европейското финансираме е в размер на 849 972, 79 лв, а националното съфинансиране е 149 995,19лв. 
Фрезата представлява обработващ център на високо технологично ниво , тя е 5-осна машина, а мощността й е 1 500 Nm. Ходът по остта Х е 8000mm, по остта Z– 2 500 mm, по остта Y -1 600 mm.Притежава всички необходими екстри, както и охлаждане при шпиндела. Тежи 90 тона. Тя е доставена през януари 2017г с шест ТИР-а. Пускът й е преди 3 седмици. Цената й е 2 млн. 210 хил.лв. Това е може би единствената в България висок клас машина от своя вид. Целта на внедряването на новото съоръжение е да се произвеждат нови изделия – гама двубиални ексцентрик преси с ЦПУ с удар от 200,300 и 400 тона. Без участието обаче и на другата машина- „DMGMori Seiki”с интегрирана в него фреза, не може да се получи готово крайно изделие. Персоналът вече е преминал специално обучение, което бе ръководено от специалист от Япония. 
Със следваща отворена програма фирмата има намерение да закупи още една машина- фреза. Ще бъдат назначени близо 10 нови работници, които ще допълнят числения състав, който в момента е от 56 служители във фирмата. „В последните 5-6 години са запазени основните работници, което е в резултат на сериозна работа с кадрите”. „Благодарение на добрия подбор и обучението, което се провежда във фирмата се оформи ядро от висококвалифицирани работници, както и се понижи значително средната възраст, която в момента е 30 години”, подчерта консултантът.
„Финансовите помощи, които получихме през годините и особено в началото на програмния период 2007-2013 са ни достатъчни”, заяви управителят на „Накмаш-97” Александър Атанасов. По думите му те са били в размер до 1 млн.лв. В Оперативната програма е внедрено вече едно ограничение, което дава таван за получаване на помощи от различните категории предприятия. Малките предприятия не могат за 7 поредни години да получат повече от 2,5 млн. лв. помощ , средните предприятия – до 5 млн.лв., а големите фирми –до 7,5 млн.лв. „Накмаш-97” бе малко предприятие до преди две години, но сега вече е средно предприятие, тъй като надхвърли 50 човека персонал. 
Фирма „Накмаш” не само има най-много спечелени  и изпълнени проекти от малките фирми на територията на Ботевград, но и изобщо в България. Това са проекти, чиято основна цел е приоритетно доставка на съвременни машини и оборудване – „Технологична модернизация за конкурентноспособност на „Накмаш-97” (2011), „Високотехнологична модернизация за конкурентноспособност на „Накмаш-97” със срок на изпълнение юли 2012-юли 2013, „Подобряване на енергийната ефективност в производствено хале” със срок на изпълнение декември 2013-април 2014, и последния ”Повишаване на производствения капацитет и износа на „Накмаш 97”.