Home » About us » Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция
В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0959-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и в съответствие с правилата за информация и комуникация на 9 септември 2016 г. в 11.00 часа на територията на „НАК МАШ 97” ООД – гр. Ботевград, ул. Индустриална № 2Б, ще бъде проведена пресконференция за изпълнявания по цитирания договор проект „Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАК МАШ97” ООД”. Каним интересуващите се да присъстват на пресконференцията.