Home » About us » Проведена пресконференция

Проведена пресконференция

Проведена пресконференция
Техническата модернизация на предприятието е част от стратегията за развитие на ботевградската фирма „Накмаш“.
На 9 февруари т.г. бе сключен договор за изпълнение на поредния ешропроект, който се реализира в „Накмаш“: Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАКМАШ 97“ ООД. Той се финансира по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 3 102 600 лева, от които 999 967.99 лева – безвъзмездна финансова помощ.По проекта са предшидени дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието.
През периода 2007-2013г. „Накмаш“ изпълни три проекта по Оператишна програма „Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика“. По проектите бяха доставени и внедрени три високотехнологични машини и специализиран софтуер на обща стойност над 2.3 милиона лева.
Поредният етап на технологичната модернизация на „Накмаш“, който се реализира през 2015-2017г. е насочен към разширяване на машинния парк на дружеството с високотехнологични, ресурсноефективни машини за обработка на средни и едрогабаритни детайли. В това число и комбинирана стругова и фрезова обработка.
Новият проект „Повишаване на производствения капацитет иизноса на „НАКМАШ 97“ бе представен на пресконференция на 9 септември.
Виолин Ненов, ръководител на консултативен център към Браншовата камара по машиностроене, заяви: „Проектът, който „Накмаш“ изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ включва две основни дейности , които гарантират неговото успешно изпълнение. На първо място това са дейностите по внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективности ефикасност на производствения процес чрез доставка на високотехнологичнй машини с ЦПУ за обработка на едро габаритни детайли. На второ мчсто са дейности за разнообразчване на асортимента от продукти и услуги.
  Резултатът от изпълнението на проекта се очаква в намаляване разходите за материали и суровини, подобряване оптимизацията на прозводствения процес. Освен това ще се внедрят нови  изделия – гама двубиални ексцентрик преси с ЦПУ с удар от 200, 300 400 тона, което ще увеличи производствения капацитет, качеството на продукцията и в крайна сметка ще увеличи износа на „Накмаш“ за европейските пазари“.
  В момента основен партньор на ботевградката фирма е компанията „Атлас Копко“ – Швеция, изнася се и продукция за Германиия.
  „По проекта купуваме две нови машини – струг и фреза. Стругът вече е доставен – заяви на пресконференцията собственикът на „Накмаш“ Александър Атанасов. –И двете машини са с цифрово-програмно управление. Стругът е марка Mori Seiki, а фрезата– SHV. Машините идват директно от Япония Германия и са най-доброто в своя клас“.
  Персоналът, който работи на машините, минава специално обучение, което се ръководи от специалисти от Япония – съобщи Александър Атанасов.
  „Накмаш“ е едно от най-добре развиващите се машиностроителни предприятия у нас – заяви Виоли Ненов от Браншовата камара по машиностроене. – Най-вече това се дължи на правилната стратегия през годините – а тя е високотехнологична модернизация на производството“.