За Накмаш-97

За Накмаш-97

„Накмаш-97“ е българска компания, утвърдена вече 19 години на международния пазар. Тя се занимава с обработка на метали и метални конструкции. Производство на детайли от прокат и заварена стомана. Фирмата е установена в Ботевград - на 60 км североизточно от столицата София. Нейна основна специализация е изготвянето на големи заварени конструкции за автомобилната индустрия и производството на единични бройки или дребни серии детайли с висока сложност. „Накмаш-97“ разполага с производствена площ от 1500 кв. м. Тя е екипирана изцяло с нови 15 броя цифрово-програмни (CNC) машини,снабдени с CAD и CАМ системи.
Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 09 февруари 2016 г. НАК МАШ 97 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ и започна изпълнението му.