За Накмаш-97

За Накмаш-97

„Накмаш-97“ е българска компания, утвърдена вече 19 години на международния пазар. Тя се занимава с обработка на метали и метални конструкции. Производство на детайли от прокат и заварена стомана. Фирмата е установена в Ботевград - на 60 км североизточно от столицата София. Нейна основна специализация е изготвянето на големи заварени конструкции за автомобилната индустрия и производството на единични бройки или дребни серии детайли с висока сложност. „Накмаш-97“ разполага с производствена площ от 1500 кв. м. Тя е екипирана изцяло с нови 15 броя цифрово-програмни (CNC) машини,снабдени с CAD и CАМ системи.
НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“