The company “NAKMASH-97”

The company “NAKMASH-97”

"NAKMASH -97" is a Bulgarian company recognized in the world market for 15 years.
Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

На 09 февруари 2016 г. НАК МАШ 97 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ и започна изпълнението му.