The company “NAKMASH-97”

The company “NAKMASH-97”

"NAKMASH -97" is a Bulgarian company recognized in the world market for 15 years.
ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

На 09 февруари 2016 г. НАК МАШ 97 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ и започна изпълнението му.
Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0959-C01
Покана за пресконференция-2

Покана за пресконференция-2

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0959-C01